SPOLEČNOST PHARMEXON


Proč spolupracovat
PRÁVĚ S NÁMI


Náš tým je schopen posoudit stav jednání s regulačním orgánem z různých úhlů pohledu. Díky našim zkušenostem dokážeme odhadnout další vývoj jednání s regulačními orgány a tak překonat problémy s rozvojem, poradit s komerčně lukrativními nápady a urychlit schvalování.

Náš tým se skládá téměř výhradně z bývalých pracovníků regulačních orgánů s různou specializací – na klinické, preklinické, kvalitativní a regulační aspekty, FV a správnou praxi. Naši klíčoví odborníci mají rozsáhlé zkušenosti v oboru; díky tomu chápeme požadavky našich klientů a nabízíme vysoce kvalitní výstupy a podporu, která více než naplní jejich očekávání.

MANAGEMENT

Laura Nae

Co-Founder Pharmexon S.R.O

Parvinder Punia

EU QPPV & Co-founder Pharmexon S.R.O
 

 

Laura je spoluzakladatelkou Pharmexonu. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodního poradenství v oblasti prodeje, marketingu, rozvoje podnikání a průzkumu trhu ve výrobě léčiv a zdravotnických prostředků. Má také více než desetileté zkušenosti z práce v provozu farmaceutických firem. Dohlíží na náš provoz a obchodní aktivity a zároveň úzce spolupracuje s klienty z oblasti farmacie na vývoji léčivých přípravků, službách a dodávkách přípravků, průzkumu trhu, řešení otázek duševního vlastnictví a prognózách komerčních perspektiv přípravků, a to ve všech státech EU, EHP, SNS, MENA, Indii a jihovýchodní Asii.

Laura také nezávisle vyvíjí a připravuje strategie, taktické plány a podpůrné analýzy pro rozvojové projekty podnikání, přičemž zajišťuje schválení a podporu od týmů a pracovníků relevantních pro daný projekt. Rozumí potřebám klientů a je jim vždy připravena nabídnout vysoce kvalitní podporu; díky tomu má s nimi úzké vztahy a těší se jejich plné důvěře.

Ve volném čase ráda cestuje a poznává různé kultury, navštěvuje koncerty a kulturní akce a zkouší nové sporty. Její nadšení a touha po poznání je zřejmá z toho, jaké destinace si k návštěvě vybírá.

Parvinder je spoluzakladatelkou Pharmexonu. Má více než 15 let zkušeností ve všech oblastech spolupráce s regulátory. Dnes řídí naše oddělení regulačních záležitostí a všechny farmakovigilanční činnosti. Úzce spolupracuje s týmem kvality a CMC a bývalými klinickými hodnotiteli. V minulosti pracovala pro dvě agentury ze zemí EU (INFARMED a MHRA) jako vedoucí pro regulační záležitosti, kde měla na starosti většinu existujících terapeutických oblastí. V rámci své práce zastupovala také obě agentury ve výborech EMA. Díky těmto zkušenostem má neustále informace o aktuálních trendech a změnách ve směrnicích, právních předpisech a prioritách regulačních orgánů. Nabyté zkušenosti dnes může využít jako konzultantka v oboru farmaceutického průmyslu a řešit náročné projekty na vývoj a přípravu místních a globálních strategií. Ty volí tak, aby co nejlépe odpovídaly typu vývojového programu. Navíc i nadále udržuje dobré vztahy s klíčovými osobami v rámci regulačních orgánů. Její názory jsou vysoce ceněny farmaceutickými firmami i regulačními orgány a její poradenství má v oboru značné renomé. Volný čas tráví s rodinou, běhá půlmaratony a pěstuje cykloturistiku v lesích střední Evropy či v krásných horách Itálie a Švýcarska.

Laura Nae

Co-Founder Pharmexon S.R.O

Laura is the co-founder of Pharmexon. She has an extensive background in international business consultancy in sales, marketing, business development and market research experience in pharmaceutical and device sector. She has worked in the pharmaceutical industry for more than 10 years in operational areas. Laura oversees Pharmexon’s operations and commercial activities while working closely with pharmaceutical clients across all EU states, EEA, CIS, MENA, India and South East Asia on medicinal product development, services and product supply, market access research, intellectual property and commercial forecasting for products.

Laura is independently developing and preparing strategies, tactics and supporting analyses relating to business development projects while obtaining agreement and support from the key functional areas relevant to each project. Laura’s understanding of client’s needs and her commitment to deliver high level quality support is the reason of her close affiliation and trust with Pharmexon’s client’s.

In her free time, Laura enjoys travelling and learning about different cultures, going to concerts and cultural events, and trying new sports Her enthusiasm and curiosity can be noted in her choice of travel destinations!

Parvinder Punia

EU QPPV & Co-founder Pharmexon S.R.O

Parvinder is the co-founder of Pharmexon. With over 15 years of experience in all areas of Regulatory Affairs, Parvinder heads Pharmexon’s Regulatory Affairs Department as well as all pharmacovigilance activities. She is working closely with a team of quality/CMC and clinical ex-assessors. Parvinder has worked for two EU agencies as a Regulatory leader (INFARMED and MHRA) crossing most therapeutic areas. Her work has taken her to sit in committees at the EMA as representatives from both agencies. As an ex-agency regulatory expert, Parvinder has remained updated with current trends and changes in guidelines, legislations and precedencies set. Her experience has taken her from agency, to pharma industry consultant, and have allowed her to be able to work in challenging projects with regards to complex developments and preparing local and global strategies that best fit the type of development. Moreover, Parvinder maintains a strong network and relationship with key regulators within agencies. Parvinder is a person whose opinion is highly sought after and whose advise is highly respected in the pharma industry and Agencies. Parvinder spends her personal time with her family, running half marathons or planning cycling journeys either in the forest of central europe or the beautiful mountains of Italy and Switzerland!

Reference:

  • "Skupina Italfarmaco má tu čest dlouhodobě a profesionálně spolupracovat se společností Pharmexon. Společnost Pharmexon nás podporovala v několika regulačních činnostech ( regulační strategie, řízení postupů EU, spojení se zdravotnickými orgány EU, podpora v národních fázích atd. ), díky čemuž jsme dosáhli cílů, které jsou pro podnikání společnosti klíčové. Tým společnosti Pharmexon je precizní, proaktivní a spolehlivý v dodržování termínů. Vždy je k dispozici pro poskytnutí pomoci a podpory. Tým společnosti Pharmexon je důvěryhodný a zkušený v oblasti regulačních služeb."
    Lorella Codazzi
    Italfarmaco Group
  • "Spolupráce se společností Pharmexon je jedinečná především ze tří důvodů: Tým je mimořádně vstřícný a flexibilní. Kombinaci zkušeností, spolehlivosti a kompetencí, které využíváme, je těžké překonat. Lidé jsou své práci velmi oddaní. To se projevuje. Proto je Pharmexon naší první volbou pro někdy velmi složité výzvy ve stále se měnícím prostředí přírodních věd. Je vždy potěšením mít je za partnera."
  • "Se společností Pharmexon jsme v posledních třech letech spolupracovali na komplexním, náročném a velmi ambiciózním projektu. Byli jsme ohromeni schopností týmu Pharmexon myslet "out-of-the-box", pochopit jedinečné potřeby projektu, ponořit se do detailů a poskytnout cennou zpětnou vazbu v krátkém čase. Jejich odborné znalosti v oblasti vývoje léčiv a předchozí zkušenosti jako bývalých posuzovatelů v regulačních orgánech EU byly pro naši společnost obrovskou podporou, která zajistila vysokou kvalitu práce a řešení, která skutečně fungují. Společnost Pharmexon je pro nás doposud důvěryhodným partnerem a opravdu se těšíme na rozšíření naší spolupráce v budoucnu."
  • "Společnost Grindeks spolupracuje se společností Pharmexon již několik let. Společnost Pharmexon nám poskytla veškerou potřebnou podporu, od jednoduchého překladu až po velmi komplexní poradenství v oblasti složitého vývoje a vědeckých porad. Jsme ohromeni jejich znalostmi a pohotovostí, stejně jako jejich přístupem jako konzultantů: pokud nemohou v určité záležitosti pomoci, společnost Pharmexon může doporučit kolegy z oboru s potřebnými odbornými znalostmi. Jejich tým bývalých regulátorů se ukázal jako neocenitelný při zásadních rozhodnutích v oblasti vývoje a posuzování nedostatků. To je důvod, proč je nevnímáme jako poskytovatele služeb nebo konzultanta, ale jako rozšíření našeho vlastního týmu a zdrojů."
Submit RFI/RFP RFI - Translations